Kundenummer

Internetkode


Jeg har glemt mine Login oplysninger

E-mail

Velkommen til selvbetjening

Du finder dit kundenummer og internetkode på selvaflæsningskortet eller på din sidste årsopgørelse

Du har følgende muligheder
  • Se dit sidste årsforbrug
  • Se alle dine kontoudtog og regninger
  • Indtast aflæsninger i forbindelse med flytning, leverandørskift og årsaflæsning
  • Meld flytning